Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47

III RC 249/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 249/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie spraw z powództwa S. P. przeciwko R. P. o podwyższenie alimentów oraz z powództwa R. P. przeciwko S. P. o uchylenie obowiązku alimentacyjne
Czytaj więcej»

III RC 249/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: III RC 249/18 UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2018r. do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich wpłynął pozew S. P. o zasądzenie od pozwanego R. P. alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat w miejsce alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2013r. sygn akt XVIII RC 2501/12 w kwocie po 400 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od
Czytaj więcej»

III RC 275/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wspieranie rodziców przez Państwo w celu zapewnienia dziecku środków utrzymania, nie może być rozumiane jako wyręczanie rodziców
Sygn. akt III RC 275/17 (III RC 276/17) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie spraw z powództwa małoletniego A. C. (1) zastępowanego przez przedstawiciela ustawowego A. C. (2) przeciwko S. C. o podwyższenie alime
Czytaj więcej»

III RC 211/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 211/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej W. B. i E. B. zastępowanych przez przedstawiciela ustawowego G. B. przeciwko I. S. o podwyższenie alimentów 1 z
Czytaj więcej»

III RC 240/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-03-22

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 240/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. Z. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. Z. (1) przeciwko M. Z. (2) o podwyższenie alimentów 1 zasąd
Czytaj więcej»

III RC 246/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2020-01-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 246/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. M. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego A. J. przeciwko H. M. o alimenty 1 zasądza od pozwanego H. M. (
Czytaj więcej»

I C 1356/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Nieważne jest pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, o ile udzielone jest przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy w celu zabezpieczenia jego roszczenia o zwrot pożyczki, o ile wartość nieruchomości wielokrotnie przewyższa wartość pożyczonej sumy, a także wtedy gdy sama umowa pożyczki oraz treść pełnomocnictwa nie wskazują sposobu (...)
Sygn. akt I C 1356/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Sychowicz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2016 roku i wcześniej w S. na rozprawie sprawy z powództwa J. O. przeciwko A. M. z udziałem Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich o ustalenie 1 Ustala, iż umowa pożyczki zawarta w dniu 4 czerwca 2012 r. w S. pomiędzy A. M. a J. O. na
Czytaj więcej»

III RC 20/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 20/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko B. W. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 18
Czytaj więcej»

III RC 20/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt : III RC 20/19 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, w dniu 25 stycznia 2019r. wpłynął pozew powoda J. W. o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny względem pozwanej B. W. , określony wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 lutego 2018r. sygn akt XVIII C 178/17, ustał z dniem wniesienia pozwu w niniejszej sprawie, ewentualnie o obniżenie kwoty alimentów z 500 zł do kwoty 200 zł miesięcznie, płatnej do rąk pozwanej B. W. do 10-go dnia każdego miesiąca z u
Czytaj więcej»

III RC 35/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-11-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 35/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. K. reprezentowanej przez matkę K. K. przeciwko S. K. o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego S. K.
Czytaj więcej»