Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47

III RC 211/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 211/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej W. B. i E. B. zastępowanych przez przedstawiciela ustawowego G. B. przeciwko I. S. o podwyższenie alimentów 1 z
Czytaj więcej»

III RC 240/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-03-22

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 240/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. Z. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. Z. (1) przeciwko M. Z. (2) o podwyższenie alimentów 1 zasąd
Czytaj więcej»

III RC 246/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2020-01-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 246/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. M. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego A. J. przeciwko H. M. o alimenty 1 zasądza od pozwanego H. M. (
Czytaj więcej»

III RC 249/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 249/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie spraw z powództwa S. P. przeciwko R. P. o podwyższenie alimentów oraz z powództwa R. P. przeciwko S. P. o uchylenie obowiązku alimentacyjne
Czytaj więcej»

III RC 249/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: III RC 249/18 UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2018r. do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich wpłynął pozew S. P. o zasądzenie od pozwanego R. P. alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat w miejsce alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2013r. sygn akt XVIII RC 2501/12 w kwocie po 400 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od
Czytaj więcej»

III RC 275/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wspieranie rodziców przez Państwo w celu zapewnienia dziecku środków utrzymania, nie może być rozumiane jako wyręczanie rodziców
Sygn. akt III RC 275/17 (III RC 276/17) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie spraw z powództwa małoletniego A. C. (1) zastępowanego przez przedstawiciela ustawowego A. C. (2) przeciwko S. C. o podwyższenie alime
Czytaj więcej»

I C 25/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 25/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 luty 2017 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Stachowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 luty 2017 r. w S. sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko C. K. , M. P. o zapłatę oddala powództwo w całości. SSR Rafał Cebula
Czytaj więcej»

I C 25/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie wytoczonej przeciwko konsumentowi niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 4841 kpc i nast.), na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, ponieważ przepisy te pozostają w sprzeczności z art. 76 Konstytucji RP oraz z prawem Unii Europejskiej w zakresie (...)
Sygn. I C 25/17 UZASADNIENIE Powód (...) Bank (...) S.A. w W. , skierował pozew przeciwko pozwanym M. P. i C. K. , domagając się wydania nakazu zapłata w postępowaniu nakazowym, zasądzajacym od pozwanych solidarnie sumę 3239,18 złotych wraz z umownymi odsetkami. W lakonicznym uzasadnieniu powód wskazał, iż pozwana C. K. i M. P. (1) zawarły z powodem umowę o rachunek (...) , który została wypowiedziana. Dalej powód twierdzi, iż wystawiony został wyciąg z ksiąg bankowych stwierdzający stan zadłuże
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: - W sprawie wytoczonej przeciwko konsumentowi niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 4841 kpc i nast.), na podstawie weksla własnego, ponieważ przepisy te stoją w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw konsumenta- dyrektywy Rady 93/13. - Wystawienie weksla i jego przyjęcie w relacji (...)
Sygn. akt I C 741/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Stachowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. w S. sprawy z powództwa J. Z. , M. Z. przeciwko M. C. o zapłatę oddala powództwo. SSR Rafał Cebula
Czytaj więcej»

III RC 35/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-11-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 35/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. K. reprezentowanej przez matkę K. K. przeciwko S. K. o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego S. K.
Czytaj więcej»